Search

QingDao ZhouYang Marine Co., Ltd.
Telephone: +86 631 529 1823
Mobile phone: +86 138 6900 1823 / +86 138 1007 1823
Email: info@zhouyangmarine.com
Address: Room 4-287, No. 46 of No. 117, Zhujiang Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong Province, 266555, China.

Please Contact Us Any Time.

脚注信息
Copyright(C)2009-2019 Qingdao Zhouyang Marine Co., Ltd.